Vi fikk oppdraget for grunnarbeidene til ny Barne og Ungdomsskole, i Svolvær og Vågan kommune.
Dette arbeidet startet våren 2011 og er et omfattende arbeide som pågår ennå og beregnes avsluttet våren 2012.

Her har vi hatt graving, massekjøring samt rørgater og masseleveranser og endel nye kabeltraseer sammens med Lofotkraft og Lofotkraft Bredbånd.

Vår oppdragsgiver er HENT AS som er en landsdekkende prosjektutvikler og entreprenør. Vi takker for tilliten og enda et spennende oppdrag!