Om Rasmussen Anlegg

Rasmussen Anlegg AS er et heleid datterselskap i Rasmussen Holding AS, lokalisert med administrasjon i Flakstad kommune, Lofoten. Hovedvirksomheten har hele tiden vært opp-arbeidelse av tomter, vei, vann og avløp, samt masseforflyttning og maskin/- spesialtransport.

– Vi har et godt og variert materiell med erfarent personell som tar hånd om våre oppdrag i Nord-Norge – kontakt oss for spørsmål eller spesielle opplysninger dere ønsker svar rundt.