Vi fikk oppdraget med tilrettelegging/bygging av ny vei, samt grunnarbeidet og fyllmasser for deres nye kraftstasjon i Vest-lofoten, herfra skal den nye strømkabelen til Værøy gå fra.

Arbeidet bestod i og bygge ny veitrase med grøfter samt ny tomt for ny kraftstasjon som igjen skal forsyne Værøy og Røst med strøm fra fastlandet. Her har vi bygd ny vei samt hatt hele grunnarbeidet med sprengning og fyllmasseleveranser. Vi legger ved et lite galleri av hvordan dette ser ut idag, her er kun litt finpuss/jordpåfylling/grus og så er dette anlegget sluttført. Vi takker ennå en gang vår oppdragsgiver Lofotkraft for tillit og oppdrag.