Her fikk vi i oppgave og tilrettelegge en ny steintrapp samt muring av utvidet tomteareal for Gammelbua på Reine.
Her har maskinfører virkelig lagt arbeide i utførelsen samtidig som han har tenkt topografi og sammenheng i steinlegging utfra beskaffenhet.

Se resultatet av bildene under her. Vi takker for tillit og oppdrag